שלבו ידיים כדי להילחם במגיפה. 2021, אנחנו בדרך

2020 year שנה של יותר מדי עצב, שנה של יותר מדי לב נגע, שנה של יותר מדי לזכור.

בסין, תמיד יש דיווח על מגיפה פה ושם, ; מחוץ לסין, מגיפה מדווחת יותר על כך שעסקי הייצוא נעשים קשים יותר.
עם זאת, אנשי "גאלפורד" מתאחדים יחד ומשלמים עבודה קשה, במצב כזה אנו עדיין מצליחים להצליח, ליצור שיא מכירות חדש!
news_3_1


זמן פרסום: 19 בפברואר 2021