קיבלנו אישור "Certifire" באפריל 2018

חדשות טובות

במהלך 3 שנות עבודה עם Warrington Center UK, סוף סוף עברנו את הבחינה והבדיקות, קיבלנו הסמכה של "Certifire" באפריל 2018.

גאה בכל צוות "גלפורד"!

חדשות_1_1
חדשות_1_2

זמן פרסום: 06-06-2022